Konference Vodní Toky 2018

20. a 21. listopadu 2018
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

Ve dnech 20. - 21. listopadu 2018 se uskuteční již 16. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2018“. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství a také pod záštitou primátora statutárního města Hradec Králové. Hlavními organizátory budou akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry.
Hlavní témata konference jsou:
 problematika správy vodních toků a správy povodí
 podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
 řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
 zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
 legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
 plánování v oblasti vod

Pozvánka (1.cirkulář) zde ke stažení

Registrace pro účastníky konference

Zde bude možno registrovat současně více účastníků, pro které bude vystavena společná zálohová faktura.
Vložné se předpokládá ve výši 4235 Kč (3500 Kč+21% DPH), zlevněné vložné pro státní správu, samosprávu a studenty ve výši 2662 Kč (2200 Kč+21% DPH), cena konferenčního sborníku 363,-Kč (330 Kč+10% DPH).

Začátek registrace: Sobota 01.09.2018 08:00
Ukončení registrace: Středa 31.10.2018 23:59

Registrace propagačních aktivit

Propagační aktivity – orientační ceny:
 prezentační panel, rollup za 2 420 Kč (2 000 Kč+DPH 21%). Možnost zapůjčení panelu.
 stánek (1m² plochy) za 4 235 Kč (3 500 Kč+DPH 21%).
 inzerce ve sborníku - A5 za 2 420 Kč (2 000 Kč+DPH 21%), A4 za 4 235 Kč (3 500 Kč+DPH 21%).
 distribuce reklamních materiálů v konferenčních taškách 1 815 Kč (1 500 Kč+DPH 21%). Pouze pro firmy účastnící se konference.

Začátek registrace: Sobota 01.09.2018 08:00
Ukončení registrace: Středa 31.10.2018 23:59

Registrace odborného příspěvku k přednesení na konferenci, publikaci ve sborníku

Registrace příspěvků pro konferenci byla ukončena

Začátek registrace: Pondělí 04.06.2018 09:00
Ukončení registrace: Středa 15.08.2018 23:59

Konference Vodní Toky 2017

Informace o loňském ročníku
Hlavní organizátoři konference
Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Odry, státní podnik
Povodí Odry, státní podnik
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Hana Valdhansová
valdhansova@vrv.cz
+420 257 110 281, +420 603 965 478
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat