Konference Vodní Toky 2017

21. - 22. listopadu 2017
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

Ve dnech 21. - 22. listopadu se v Hradci Králové uskuteční již 15. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2017“ zaměřené na správu vodních toků.

Hlavní témata konference pro odborné přednášky a příspěvky do sborníku jsou:

  • problematika správy vodních toků a správy povodí
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
  • realizovaná protipovodňová opatření po 20 resp. 15 letech od katastrofálních povodní v letech 1997 a 2002
  • řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
Podrobné informace
2.cirkulář s programem přednášek

Registrace pro účastníky konference

V jednom formuláři lze registrovat více účastníků naráz, pro které bude vystavena společná zálohová faktura.
V ceně vložného je zahrnut vstup na konferenci, materiály, občerstvení a stravné první den konference včetně večerního rautu. Cena nezahrnuje ubytování, které si zajišťují účastníci samostatně.
Vložné činí 3 500 Kč bez DPH ve výši 21%.
Zlevněné vložné pro státní správu, samosprávu a studenty činí 2 000 Kč bez DPH ve výši 21%.
Autorství přihlášeného příspěvku na konferenci uveďte v poli Poznámka.
Cena sborníku konference činí 300 Kč bez DPH ve výši 10%.

Začátek registrace: Pátek 01.09.2017 08:00
Ukončení registrace: Úterý 31.10.2017 23:59

Registrace propagačních aktivit

Možnosti propagačních aktivit:
- Vystavení prezentačního panelu/rollupu v předsálí konference za 2 000 Kč bez DPH ve výši 21%
(možnost zapůjčení panelu)
- Stánek nebo stolek v předsálí konference (1 m2 plochy) za 3 500 Kč bez DPH ve výši 21%
- Inzerce ve sborníku ½ stránky A4 za 2 000 Kč bez DPH ve výši 21%, 1 stránka A4 za 3 500 Kč bez DPH ve výši 21%
- Distribuce propagačních materiálů v konferenčních taškách celkem za 1 000 Kč bez DPH ve výši 21%

Informace o propagačních aktivitách a cenách jsou přímo v registračním formuláři. Na základě registrace vám bude zaslána zálohová faktura, pouze stánek bude fakturován až po skončení konference na základě skutečné plochy.
Inzerci do sborníku je možno zadávat pouze do 20.10.2017, do tohoto termínu je třeba zaslat inzerát.

Začátek registrace: Pátek 01.09.2017 08:00
Ukončení registrace: Úterý 31.10.2017 23:59

Registrace odborného příspěvku k přednesení na konferenci, publikaci ve sborníku

Registrace příspěvků pro konferenci byla ukončena

Začátek registrace: Čtvrtek 01.06.2017 09:00
Ukončení registrace: Pondělí 31.07.2017 23:59

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat :
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, Hana Valdhansová
e-mail: valdhansova@vrv.cz, tel: +420 257 110 281, mobil: +420 603 965 478

Hlavní organizátoři konference
Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Odry, státní podnik
Povodí Odry, státní podnik
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Partneři
SMP CZ a.s.
VCES a.s.
POHL cz
METROSTAV a.s.
Spolupracující organizace
DHI a.s.
Lesy České republiky, státní podnik
AQUATIS a.s.
Sweco Hydroprojekt a.s.

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Hana Valdhansová
valdhansova@vrv.cz
+420 257 110 281, +420 603 965 478
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat