Konference Vodní Toky 2017

21. - 22. listopadu 2017
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

Ve dnech 21. - 22. listopadu se v Hradci Králové uskuteční již 15. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2017“ zaměřené na správu vodních toků.
Hlavní témata konference jsou:

 • problematika správy vodních toků a správy povodí
 • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
 • realizovaná protipovodňová opatření po 20 resp. 15 letech od katastrofálních povodní v letech 1997 a 2002
 • řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
 • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
 • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
  Program konference:
 • 21.11.2017, 8,30 - 9,30 hod Registrace
 • 21.11.2017, 9,30 - 12,00 hod Dopolední přednáškový program
 • 21.11.2017, 12,00 - 13,20 hod Oběd
 • 21.11.2017, 13,20 - 17,20 hod Odpolední přednáškový program
 • 21.11.2017, 19,00 hod Společenský večer
 • 22.11.2017, 9,00 - 13,00 hod Dopolední přednáškový program.

  Podrobný program přednášek ke stažení ZDE

 • Registrace pro účastníky konference

  Registrace účastníků konference byla ukončena 31.10.2017

  Začátek registrace: Pátek 01.09.2017 08:00
  Ukončení registrace: Úterý 31.10.2017 23:59

  Registrace propagačních aktivit

  Registrace propagačních aktivit byla ukončena 31.října 2017

  Začátek registrace: Pátek 01.09.2017 08:00
  Ukončení registrace: Úterý 31.10.2017 23:59

  V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat :
  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, Hana Valdhansová
  e-mail: valdhansova@vrv.cz, tel: +420 257 110 281, mobil: +420 603 965 478

  Hlavní organizátoři konference
  Povodí Ohře, státní podnik
  Povodí Ohře, státní podnik
  Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
  Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
  Povodí Labe, státní podnik
  Povodí Labe, státní podnik
  Povodí Vltavy, státní podnik
  Povodí Vltavy, státní podnik
  Povodí Moravy, s.p.
  Povodí Moravy, s.p.
  Povodí Odry, státní podnik
  Povodí Odry, státní podnik
  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
  Partneři
  SMP CZ a.s.
  VCES a.s.
  POHL cz
  METROSTAV a.s.
  Spolupracující organizace
  DHI a.s.
  Lesy České republiky, státní podnik
  AQUATIS a.s.
  Sweco Hydroprojekt a.s.

  smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
  Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

  IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
  Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

  Kontaktní osoba:
  Hana Valdhansová
  valdhansova@vrv.cz
  +420 257 110 281, +420 603 965 478
  V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat