Konference Vodní Toky 2018

20. a 21. listopadu 2018
Hradec Králové, hotel Černigov

Registrace odborného příspěvku k přednesení na konferenci, publikaci ve sborníku

Zde příspěvek zaregistrujte včetně vložení stručného abstraktu.

O přijetí bude autor informován e-mailem do 10.9.2018, plný text příspěvku je nutné zaslat do 17.10.2018. Text příspěvku do sborníku by neměl přesáhnout 6 stran A4 včetně příloh, přednáška má vyhrazeno 20 minut.

Jeden z autorů přijatého příspěvku neplatí účastnický poplatek na konferenci a obdrží bezplatně sborník konference.

Toto přihlášení odborného příspěvku nenahrazuje registraci k účasti na konferenci, nezapomeňte se od 1.9.2018 přihlásit na http://konference.vrv.cz. V registračním formuláři přihlášení k účasti vyznačte autora, který čerpá účast a sborník bezplatně.

Organizace

Korespondenční adresa

Autor příspěvku

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Bez udělení tohoto souhlasu nelze na konferenci Vodní toky registrovat odborný příspěvek.
Zaškrtnutím tohoto políčka uděluje autor pořadateli Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 (dále jen pořadatel), jakožto správci osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje obsažené v tomto formuláři budou uchovávány zabezpečeným způsobem a budou využity výhradně pro vnitřní potřebu pořadatele v souvislosti s přípravou a pořádáním konference a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Odstranit spoluautora

Spoluautor

Informace o příspěvku

Beru na vědomí, že registrací tohoto příspěvku vyjadřuji souhlas se zveřejněním prezentace mojí přednášky na webových stránkách konference Vodní toky 2018 po jejím skončení.

Hlavní organizátoři konference
Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Odry, státní podnik
Povodí Odry, státní podnik
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Hana Valdhansová
valdhansova@vrv.cz
+420 257 110 281, +420 603 965 478
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat