Konference Vodní Toky 2017

21. - 22. listopadu 2017
Hradec Králové, hotel Černigov

Registrace propagačních aktivit

Možnosti propagačních aktivit:
- Vystavení prezentačního panelu/rollupu v předsálí konference za 2 000 Kč bez DPH ve výši 21%
(možnost zapůjčení panelu)
- Stánek nebo stolek v předsálí konference (1 m2 plochy) za 3 500 Kč bez DPH ve výši 21%
- Inzerce ve sborníku ½ stránky A4 za 2 000 Kč bez DPH ve výši 21%, 1 stránka A4 za 3 500 Kč bez DPH ve výši 21%
- Distribuce propagačních materiálů v konferenčních taškách celkem za 1 000 Kč bez DPH ve výši 21%

Informace o propagačních aktivitách a cenách jsou přímo v registračním formuláři. Na základě registrace vám bude zaslána zálohová faktura, pouze stánek bude fakturován až po skončení konference na základě skutečné plochy.
Inzerci do sborníku je možno zadávat pouze do 20.10.2017, do tohoto termínu je třeba zaslat inzerát.

Organizace

Fakturační adresa
Zkopírovat z fakturační adresy
Korespondenční adresa

Kontaktní osoba

Propagační aktivity

Prezentace na propagačních panelech
Prezentace na ploše v předsálí konference
Platba předem: X.XXX Kč
Cena je uvedena bez DPH
Doplatek: X.XXX Kč
Cena je uvedena bez DPH

Účastí na konferenci dává každý vystavovatel souhlas s pořizováním fotografií a obrazových záznamů vystavovaných prezentací a případných osob, podílejících se na vystavování. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., může bezplatně použít tyto fotografie a obrazové záznamy v materiálech týkajících se této konference (reportáže, webové stránky apod.) nebo k propagaci dalších ročníků konference.

Informace k platbě

Do 14 dnů obdržíte elektronicky na mail kontaktní osoby zálohovou fakturu k úhradě poplatku za propagační aktivitu s výjimkou prezentace na ploše v předsálí konference, která bude fakturována až po skončení konference. Po úhradě této zálohové faktury obdržíte daňový doklad na uvedenou fakturační adresu. Pokud by se tak nestalo, kontaktujte prosím p.Perevuznikovou na tel. čísle 257 110 280. Platbu prosím provádějte až po přijetí zálohové faktury. Pokud nebude uhrazena zálohová faktura v termínu splatnosti, bude příslušná registrace považována za stornovanou.

Hlavní organizátoři konference
Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Odry, státní podnik
Povodí Odry, státní podnik
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Partneři
SMP CZ a.s.
VCES a.s.
POHL cz
METROSTAV a.s.
Spolupracující organizace
DHI a.s.
Lesy České republiky, státní podnik
AQUATIS a.s.
Sweco Hydroprojekt a.s.

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Hana Valdhansová
valdhansova@vrv.cz
+420 257 110 281, +420 603 965 478
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat