Konference Vodní Toky 2018

20. a 21. listopadu 2018
Hradec Králové, hotel Černigov

Registrace pro účastníky konference

Zde lze registrovat současně více účastníků, pro které bude vystavena společná zálohová faktura.
Vložné se předpokládá ve výši 4235 Kč (3500 Kč+21% DPH), zlevněné vložné pro státní správu, samosprávu a studenty ve výši 2662 Kč (2200 Kč+21% DPH), cena konferenčního sborníku 363,-Kč (330 Kč+10% DPH).
Vložné zahrnuje rovněž občerstvení, oběd a účast na společenském večeru dne 20. 11. 2018 spojeném s rautem.
Cena nezahrnuje ubytování, které si zajišťují účastníci samostatně.

Organizace

Fakturační adresa
Zkopírovat z fakturační adresy
Korespondenční adresa
Cena za účastníka

Zpracovatel přihlášky

Zkopírovat ze zpracovatele

Účastník

Cena za účastníky: X.XXX Kč
Cena je uvedena bez DPH
Cena za sborníky: X.XXX Kč
Cena je uvedena bez DPH

Účastí na konferenci dává každý návštěvník souhlas s pořizováním fotografií a obrazových záznamů své osoby, které Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., může bezplatně použít v materiálech týkajících se této konference (reportáže, webové stránky apod.) nebo k propagaci dalších ročníků konference.

V ceně konference je zahrnut vstup na konferenci, materiály, občerstvení a stravné první den conference včetně večerního rautu.

Informace k platbě účastnického poplatku

Do 14 dnů obdržíte elektronicky na mail zpracovatele přihlášky zálohovou fakturu k úhradě účastnického poplatku za konferenci, popř. za objednaný sborník. Po úhradě této zálohové faktury obdržíte daňový doklad na uvedenou fakturační adresu. Pokud by se tak nestalo, kontaktujte prosím p.Perevuznikovou na tel. čísle 257 110 280. Platbu prosím provádějte až po přijetí zálohové faktury.
Pokud nebude uhrazena zálohová faktura v termínu splatnosti, bude příslušná registrace považována za stornovanou.

Hlavní organizátoři konference
Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Odry, státní podnik
Povodí Odry, státní podnik
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Hana Valdhansová
valdhansova@vrv.cz
+420 257 110 281, +420 603 965 478
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat