Konference Vodní Toky 2017

21. - 22. listopadu 2017
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

Ve dnech 21. - 22. listopadu se v Hradci Králové uskutečnil pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a primátora města Hradec Králové Zdeňka Finka již 15. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2017“. Hlavními organizátory byla akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry. Konference se zúčastnilo 363 vodohospodářů z řad správců povodí, správců vodních toků, projektových a inženýrských firem, dodavatelů a výrobců a též zástupců samospráv a státní správy, včetně zástupců Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Ve třech blocích se vystřídalo 22 přednášejících s příspěvky, které odrážely hlavní témata konference:


  • problematika správy vodních toků a správy povodí
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
  • realizovaná protipovodňová opatření po 20 resp. 15 letech od katastrofálních povodní v letech 1997 a 2002
  • řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství

Program přednášek ke stažení
Shrnutí, prezentace z přednášek a fotografie

Závěrem bylo konstatováno, že si konference i po tolika letech drží vysoký standard a trvalý veliký zájem vodohospodářů.
Je třeba poděkovat hlavním partnerům konference, kterými jsou významné stavební firmy působící v oboru – SMP CZ a.s., Metrostav a.s., POHL cz, a.s. a VCES a.s.. Bez jejich přispění by organizace tak velké akce byla obtížná.
Již nyní se můžeme těšit na 16. ročník, který se na tradičním místě v Hradci Králové uskuteční 20. a 21. listopadu 2018.

Hlavní organizátoři konference
Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Odry, státní podnik
Povodí Odry, státní podnik
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Partneři
SMP CZ a.s.
VCES a.s.
POHL cz
METROSTAV a.s.
Spolupracující organizace
DHI a.s.
Lesy České republiky, státní podnik
AQUATIS a.s.
Sweco Hydroprojekt a.s.

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Hana Valdhansová
valdhansova@vrv.cz
+420 257 110 281, +420 603 965 478
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat