Konference Vodní Toky 2018

20. a 21. listopadu 2018
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

Ve dnech 20. - 21. listopadu 2018 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskutečnil pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc. a primátora města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc., již 16. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2018“. Hlavními organizátory byla akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost.


Konference se zúčastnilo 350 vodohospodářů z řad správců povodí, správců vodních toků, projektových a inženýrských firem, dodavatelů a výrobců a též zástupců samospráv a státní správy, včetně zástupců Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Účastníky na úvod pozdravil za město Hradec Králové Mgr. Martin Hanousek, náměstek primátora, za Ministerstvo zemědělství RNDr. Pavel Punčochář, CSc.


Ve třech blocích se vystřídalo 24 přednášejících s příspěvky, které odrážely zvláště tato hlavní témata konference:

  • problematika správy vodních toků a správy povodí, včetně vodohospodářské funkce vodních děl zejména při externích hydrologických situacích,
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině,
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích a k zadržení vody v krajině z veřejných zdrojů,
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství.


Účastnící konference se shodovali, že do budoucna je nezbytné sledovat souběžnou přípravu a postupnou realizaci jak kapacitních vodních zdrojů, zejména vodních nádrží, tak i těch opatření v krajině, která zvýší zadržení vody v krajině. Neměli bychom zapomínat na to, že přírodě blízká opatření nenahradí funkci přehradních vodních nádrží a tyto nenahradí funkci přírodě blízkých opatření. Každé z nich má nezastupitelnou funkci a musí se vzájemně doplňovat a na sebe navazovat.


Závěrem bylo konstatováno, že si konference i po tolika letech drží vysoký standard a trvalý velký zájem vodohospodářů. Je třeba poděkovat hlavním partnerům konference, kterými jsou významné stavební firmy působící v oboru – SMP CZ a.s., Metrostav a.s., a dále partnerům POHL cz, a.s. a VCES a.s., státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry, Lesy České republiky, dále Svaz vodního hospodářství ČR, a také konzultační společnosti Aquatis a.s., DHI a.s. a Sweco Hydroprojekt a.s. Bez podpory těchto partnerů by organizace tak velké akce byla obtížná.


Již nyní se můžeme těšit na 17. ročník, který se na tradičním místě v Hradci Králové uskuteční 26. a 27. listopadu 2019.


Přednášky ke stažení (144MB, PDF, zabaleno ve formátu ZIP, aktualizováno 18.1.2019)


Fotogalerie

Konference Vodní Toky 2018
Konference Vodní Toky 2018
Konference Vodní Toky 2018
Konference Vodní Toky 2018
Konference Vodní Toky 2018
Konference Vodní Toky 2018
Konference Vodní Toky 2018
Konference Vodní Toky 2018
Konference Vodní Toky 2018
Konference Vodní Toky 2018
Konference Vodní Toky 2018
Konference Vodní Toky 2018
Konference Vodní Toky 2018
Konference Vodní Toky 2018
Konference Vodní Toky 2018
Konference Vodní Toky 2018

Konference Vodní Toky 2017

Informace o loňském ročníku
Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Spolupracující organizace
Hlavní partneři konference
METROSTAV a.s.
SMP CZ a.s.
Partneři konference
VCES a.s.
SVH
POHL cz
Mediální partner
Vodní Hospodářství

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Hana Valdhansová
valdhansova@vrv.cz
+420 257 110 281, +420 603 965 478
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat