Konference VODNÍ TOKY 2021

31. května - 1. června 2022
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

Ve dnech 31. května a 1. června 2022 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskuteční již 18. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2022 (přesunutý ročník z listopadu 2021), které udělili svou záštitu ministr zemědělství Zdeněk Nekula a primátor statutárního města Hradec Králové Alexandr Hrabálek.


„Snažíme se v maximální míře šetřit životní prostředí a proto počínaje letošním ročníkem eliminujeme veškeré postupy, které negativně přispívají k jeho zhoršení. Z toho důvodu již nebudou rozesílány cirkuláře v papírové podobě a sborník Vodní toky bude k dispozici ke stažení na webu konference. Pro snadnější přehlednost a komunikaci jsme taktéž upravili web konference a zřídili konferenční e-mail: kvt@vrv.cz"


Upozorňujeme, že účastníci budou povinni řídit se aktuálně platnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s šířením COVID-19. Bude-li v době konání konference vyžadováno dokladování bezinfekčnosti, bude nutné příslušný doklad předložit u prezentace při vstupu do místa konání konference.

O aktuálních opatřeních a dalších podrobnostech podmínek účasti budou přihlášení účastníci včas informování, např. prostřednictvím webových stránek www.konference.vrv.cz.  Facebook konference

Konference Vodní Toky 2020

Informace o loňském ročníku
Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Hlavní partneři konference
SMP CZ a.s.
METROSTAV a.s.
Partneři konference
POHL cz
SVH
VCES a.s.
PORR
Zepris
Mediální partneři
Vodní Hospodářství
Časopis Konstrukce
Vodohospodářské Stavby

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Tato stránka nevyužívá cookies pro žádné účely.

Kontaktní osoba:
Žaneta Čaloudová, Hana Valdhansová
caloudova@vrv.cz, valdhansova@vrv.cz
+420 776 883 252, +420 257 110 281
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat