Konference Vodní Toky 2018

20. a 21. listopadu 2018
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

Ve dnech 20. - 21. listopadu 2018 se uskuteční již 16. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2018“. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství a také pod záštitou primátora statutárního města Hradec Králové. Hlavními organizátory budou akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry.
Hlavní témata konference jsou:
problematika správy vodních toků a správy povodí
podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
plánování v oblasti vod

Pozvánka s podrobným programem přednášek (2.cikulář) zde ke stažení

Registrace pro účastníky konference

V jednom formuláři lze registrovat více účastníků naráz, pro které bude vystavena společná zálohová faktura.

V ceně vložného je zahrnut vstup na konferenci, materiály, občerstvení a stravné první den konference včetně večerního rautu. Cena nezahrnuje ubytování, které si zajišťují účastníci samostatně.

Vložné činí 4235 Kč (3500 Kč+21% DPH).
Zlevněné vložné pro státní správu, samosprávu a studenty ve výši 2662 Kč (2200 Kč+21% DPH).
Cena konferenčního sborníku 363,-Kč (330 Kč+10% DPH).

Začátek registrace: Sobota 01.09.2018 08:00
Ukončení registrace: Středa 31.10.2018 23:59

Registrace propagačních aktivit

Zde objednávejte propagační aktivity na konferenci :
prezentační panel, rollup za 2 420 Kč (2 000 Kč+DPH 21%). Možnost zapůjčení panelu.
stánek (1m² plochy) za 4 235 Kč (3 500 Kč+DPH 21%).
inzerce ve sborníku - A5 za 2 420 Kč (2 000 Kč+DPH 21%), A4 za 4 235 Kč (3 500 Kč+DPH 21%).
distribuce reklamních materiálů v konferenčních taškách 1 815 Kč (1 500 Kč+DPH 21%). Pouze pro firmy účastnící se konference.
Podrobný popis v registračním formuláři.

Začátek registrace: Sobota 01.09.2018 08:00
Ukončení registrace: Středa 31.10.2018 23:59

Registrace odborného příspěvku k přednesení na konferenci, publikaci ve sborníku

Registrace příspěvků pro konferenci byla ukončena

Začátek registrace: Pondělí 04.06.2018 09:00
Ukončení registrace: Úterý 31.07.2018 23:59

Konference Vodní Toky 2017

Informace o loňském ročníku
Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Spolupracující organizace
Hlavní partneři konference
METROSTAV a.s.
SMP CZ a.s.
Partneři konference
VCES a.s.
SVH
POHL cz
Mediální partner
Vodní Hospodářství

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Hana Valdhansová
valdhansova@vrv.cz
+420 257 110 281, +420 603 965 478
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat