Konference VODNÍ TOKY 2021

31. května - 1. června 2022
Hradec Králové, hotel Černigov

Registrace odborného příspěvku k přednesení na konferenci, publikaci ve sborníku

Zde svůj autorský příspěvek zaregistrujte včetně vložení stručného abstraktu (cca 50 - 100 slov). Uveďte také, zda chcete příspěvek přednášet, zveřejnit ve sborníku konference nebo obojí.
O přijetí příspěvku bude autor informován e-mailem do 20.9.2021, plný text příspěvku do sborníku je nutné zaslat do 15.10.2021. Text příspěvku do sborníku by neměl přesáhnout 6 stran A4 včetně příloh, přednáška má vyhrazeno 20 minut.
Autor nebo jeden ze spoluautorů přijatého příspěvku neplatí účastnický poplatek na konferenci a obdrží bezplatně sborník konference.
Toto přihlášení odborného příspěvku nenahrazuje registraci k účasti na konferenci, nezapomeňte se od 20.9.2021 přihlásit. V registračním formuláři přihlášení k účasti vyznačte autora, který čerpá účast a sborník bezplatně.

Organizace

Korespondenční adresa

Autor příspěvku

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Bez udělení tohoto souhlasu nelze na konferenci Vodní toky registrovat odborný příspěvek.
Zaškrtnutím tohoto políčka uděluje autor pořadateli Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 47116901 (dále jen pořadatel), jakožto správci osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje obsažené v tomto formuláři budou uchovávány zabezpečeným způsobem a budou využity výhradně pro vnitřní potřebu pořadatele v souvislosti s přípravou a pořádáním konference a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Odstranit spoluautora

Spoluautor

Informace o příspěvku

Beru na vědomí, že registrací tohoto příspěvku vyjadřuji souhlas se zveřejněním textu mého příspěvku ve sborníku konference a nebo prezentace mojí přednášky na webových stránkách konference Vodní toky 2021 po jejím skončení.

Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Hlavní partneři konference
SMP CZ a.s.
METROSTAV a.s.
Partneři konference
POHL cz
SVH
VCES a.s.
PORR
Zepris
Mediální partneři
Vodní Hospodářství
Časopis Konstrukce
Vodohospodářské Stavby

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Žaneta Čaloudová, Hana Valdhansová
caloudova@vrv.cz, valdhansova@vrv.cz
+420 776 883 252, +420 257 110 281
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat