Konference VODNÍ TOKY 2022

31. května - 1. června 2022 (přesunutý termín z listopadu 2021)
Hradec Králové, hotel Černigov

Registrace pro účastníky konference

Nová registrace je povinná pro všechny účastníky tzn., že již proběhlé registrace z podzimu 2021 byly stornovány a je nutno se zaregistrovat znovu.

V jednom formuláři lze registrovat více účastníků společně, bude pro ně vystavena společná zálohová faktura.

V ceně vložného je zahrnut vstup na konferenci, sborník, materiály, občerstvení a stravné první den konference včetně večerního rautu. Cena nezahrnuje ubytování, které si zajišťují účastníci samostatně.

Vložné činí 4477 Kč (3700 Kč + 21% DPH).
Zlevněné vložné pro státní správu, samosprávu a studenty ve výši 2904 Kč (2400 Kč + 21% DPH).

Organizace

Pokud Vaše organizace nemá IČ, případně DIČ, vepište do daných kolonek 'nemáme'.

Fakturační adresa
Zkopírovat z fakturační adresy
Korespondenční adresa
Cena za účastníka

Zpracovatel přihlášky

Oprávnění k poskytnutí osobních údajů přihlašovaných

Bez udělení tohoto souhlasu nelze registrovat účastníky dále.
Zaškrtnutím tohoto políčka uděluje přihlašovaná osoba pořadateli Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 47116901 (dále jen pořadatel), jakožto správci osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje obsažené v registračním formuláři budou uchovávány zabezpečeným způsobem a budou využity výhradně pro vnitřní potřebu pořadatele v souvislosti s přípravou a pořádáním konference a nebudou poskytnuty třetím osobám. Případné fotografie a obrazové záznamy pořízené pořadatelem během konference budou použity pořadatelem výhradně pro propagaci konference Vodní toky.

Zkopírovat ze zpracovatele

Účastník

Cena celkem: X.XXX Kč
Cena je uvedena včetně DPH
Celkem Xx účastník á X Kč včetně DPH
Celkem Xx sborník á 363 Kč včetně DPH
 

Účastí na konferenci dává každý návštěvník souhlas s pořizováním fotografií a obrazových záznamů své osoby, které Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. může bezplatně použít v materiálech týkajících se této konference (reportáže, webové stránky apod.) nebo k propagaci dalších ročníků konference.

V ceně konference je zahrnut vstup na konferenci, sborník, materiály, občerstvení a stravné první den konference včetně večerního rautu a občerstvení druhý den konference.

Informace k platbě účastnického poplatku

Do 14-ti dnů obdržíte elektronicky na mail zpracovatele přihlášky zálohovou fakturu k úhradě účastnického poplatku za konferenci, popř. za objednaný sborník. Po úhradě této zálohové faktury obdržíte daňový doklad na uvedenou fakturační adresu. Pokud by se tak nestalo, kontaktujte prosím naši účtárnu na tel. čísle 257 110 280. Platbu prosím provádějte až po přijetí zálohové faktury.

Pokud nebude uhrazena zálohová faktura v termínu splatnosti, bude příslušná registrace považována za stornovanou.


Děkujeme hlavním partnerům konference, kterými jsou SMP CZ a.s. a Metrostav a.s.,
dále partnerům POHL cz, a.s., PORR a.s., ZEPRIS s.r.o. a VCES a.s., Svaz vodního hospodářství ČR a státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry, Lesy České republiky, a také Aquatis a.s., DHI a.s., Sweco Hydroprojekt a.s..

Velké díky patří i mediálním partnerům, kterými jsou Vodní hospodářství, spol. s r.o., KONSTRUKCE Media, s.r.o., Informační centrum ČKAIT s. r. o. (časopis Stavebnictví) a Vodohospodářské stavby.

Bez spoluúčasti partnerů by organizace tak velké akce byla obtížná.

Příští ročník konference se bude konat ve dnech 21. – 22. 11. 2023.
Těšíme se na vás!

Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Hlavní partneři konference
SMP CZ a.s.
METROSTAV a.s.
Partneři konference
POHL cz
SVH
VCES a.s.
PORR
Zepris
Mediální partneři
Vodní Hospodářství
Časopis Konstrukce
Vodohospodářské Stavby
Časopis Stavebnictví

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní e-mail: kvt@vrv.cz
Tato stránka nevyužívá cookies pro reklamní, propagační ani sledovací účely.