Konference VODNÍ TOKY 2020

ZRUŠENO


24. -25. listopadu 2020
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

Vážení kolegové,
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a výraznou nejistotu
ohledně možností bezpečného uskutečnění, bylo rozhodnuto zrušit 18. ročník vodohospodářské konference Vodní toky 2020.

Celá situace nás velmi mrzí, ale pevně věříme, že v příštím roce se na této tradiční vodohospodářské akci můžeme opět setkat.
Děkujeme za pochopení!18.ročník tradiční vodohospodářské konference Vodní toky 2020 v Hradci Králové byl připravován akciovou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností za spoluúčasti státních podniků Povodí.

Konference se měla konat pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc. a primátora města Hradec Králové, prof.PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc.

Hlavní témata konference:

  • problematika správy vodních toků a správy povodí
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
  • řešení extrémních hydrologických jevů
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
  • plánování v oblasti vod

Průběh konference obvykle zahrnuje dva přednáškové bloky oddělené obědem a zakončené společenským večerem s rautem v 1.den konference a dopolední přednáškový blok 2.den konference.

Pozvánka na konferenci Vodní toky 2020 (1.cirkulář), kde jsou uvedeny podrobnější informace o přihlášení odborných příspěvků, přihlášení k účasti a přihlášení propagačních aktivit, je ke stažení v pdf formátu zde.
  Facebook konference

SHRNUTÍ TERMÍNŮ PŘÍPRAVY KONFERENCE

29. května: zveřejnění a rozeslání 1. cirkuláře s podrobnými informacemi
8. června: zahájení registrace autorských příspěvků
28. srpna: uzávěrka registrace autorských příspěvků
16.září: zrušení konference


Konference Vodní Toky 2019

Informace o loňském ročníku
Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Mediální partneři
Vodní Hospodářství
Časopis Konstrukce
Vodohospodářské Stavby

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Žaneta Čaloudová, Hana Valdhansová
caloudova@vrv.cz, valdhansova@vrv.cz
+420 257 110 301, +420 257 110 281
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat