Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2020

22. října 2020
Přednáškový sál Povodí Vltavy, státní podnik, Praha

Důležité informace

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, AOPK ČR a VÚV T. G. Masaryka, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na VII. ročník semináře zaměřeného na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích


Termín:
Čtvrtek 22. 10. 2020, 9:00 - 16:00

Místo konání:
Přednáškový sál Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

Témata semináře:
  • Postup prací pří zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích v rámci naplňování cílů Plánů dílčích povodí a plnění cílů Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR.
  • Zajímavé příklady řešení průchodnosti migračních překážek z praxe z ČR i zahraničí
  • Možnosti financování opatření pro zlepšení migrační průchodnosti vodních toků, metodické postupy hodnocení účinnosti navržených a realizovaných opatření
  • Výzkumné projekty zaměřené na migraci ryb
  • Nové technologie použitelné při zprůchodnění vodních toků pro vodní organismy

Přihlášení a vložné:
Vložné je stanoveno na 500 Kč, zahrnuje občerstvení a oběd a slouží k zajištění organizace semináře. Přednášející vložné neplatí. Přihlašovat se jednotlivě nebo hromadně bude možné přes webový formulář zde níže.Potvrzení a zálohová faktura budou zaslány e-mailem.

Pozvánka - 1. cirkulář ke stažení

  Facebook semináře

Registrace pro účastníky semináře

K účasti se přihlásíte vyplněním formuláře zde, přičemž v jednom formuláři lze registrovat více účastníků naráz.
Zálohovou fakturu obdrží zpracovatel registrace e-mailem v září 2020 za všechny jím přihlášené osoby. Přednášející na semináři vložné neplatí,  v registračním formuláři vyplní volbu Přednášející bezplatně.

Vložné činí 500,-Kč včetně DPH  21 %.

V ceně vložného je zahrnut vstup na seminář, občerstvení a oběd.

Začátek registrace: Středa 15.04.2020 08:00
Ukončení registrace: Pátek 16.10.2020 20:00


Odborní garanti a organizace semináře:
RNDr. Milan Hladík, PhD., VRV a.s.
Mgr. Jiří Vait, Povodí Vltavy, státní podnik
Ing. Miloš Holub, PhD., AOPK ČR
Ing. Jiří Musil, PhD., VÚV TGM, v.v.i.

Důležité termíny:
31. 3. 2020 – první cirkulář
31. 8. 2020 – druhý cirkulář, upřesněný program semináře
16. 10. 2020 – závazná přihláška


Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2018

Informace o předloňském ročníku
Hlavní organizátoři
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Marcela Černá
cerna@vrv.cz
+420 257 110 256, +420 728 303 581
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat