Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2021

21. října 2021
Přednáškový sál Povodí Vltavy, státní podnik, Praha/ONLINE

Důležité informace

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, AOPK ČR a VÚV T. G. Masaryka, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na VII. ročník semináře zaměřeného na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích.


Termín:
Čtvrtek 21. 10. 2021, 9:00 - 16:00

Místo konání:
Přednáškový sál Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5/ONLINE

Témata semináře:
  • Postup prací pří zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích v rámci naplňování cílů Plánů dílčích povodí a plnění cílů Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR.
  • Možnosti harmonizace provozu MVE s cíli Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, Greening.
  • Zajímavé příklady řešení průchodnosti migračních překážek z praxe z ČR i zahraničí.
  • Možnosti financování opatření pro zlepšení migrační průchodnosti vodních toků, metodické postupy hodnocení účinnosti navržených a realizovaných opatření.
  • Výzkumné projekty zaměřené na migraci ryb.
  • Nové technologie použitelné při zprůchodnění vodních toků pro vodní organismy.
  • Rybí přechody na velkých tocích, co komplikuje jejich realizaci.

Přihlášení a vložné:
Vložné je stanoveno na 500 Kč a slouží k zajištění organizace semináře, v ceně vložného je zahrnuto občerstvení a oběd. Přednášející vložné neplatí.
Přihlašovat je možné přes webový formulář na adrese www.vrv.cz, kde jsou zveřejněny podrobné informace. Po vyplnění potřebných údajů bude zasláno e-mailem potvrzení.
Údaje k platbě budou zaslány až poté, co bude rozhodnuto o formě semináře, zda bude organizován prezenční nebo on-line formou. Rozhodnutí předpokládáme do konce září 2021. Platit je možné i za všechny zaměstnance jedné firmy najednou.

Pozvánka - 1. cirkulář ke stažení
Pozvánka - 2. cirkulář ke stažení 

Prezentace ze semináře ke stažení

02_Vogl, AOPK_Aktuální informace týkající se zprůchodnění říční sítě České republiky.pdf
03_Marek, Vogl_AOPK_Greening MVE.pdf
04_ŠOP_Hajdu_Migracne bariery.pdf
06_SVP_Supekova cast1.pdf
06_SVP_Supekova cast2.pdf
07_Biomark_Bayens_metody monitoringu migrace ryb_PIT.pdf
08_PLA_Vavra_Aktuality v reseni migracni pruchodnosti.pdf
09_POD_Skokan_Přikrylová_Rybochody v povodi Odry.pdf
10_PMO_Veselý_Povodí Moravy-migrace.pdf
11_POH_Cidlinský_Brejšová_RP_2021.pdf
12_PVL_Šimůnek_Rybí přechody na migračních koridorech.pdf
13_VRV_HBU_Hladík_Muška_migrační bariéry Pěkná.pdf

Všechny přednášky v PDF v jednom ZIP archivu


Upozorňujeme, že účastníci budou povinni řídit se aktuálně platnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s šířením COVID-19. Bude-li v době konání konference vyžadováno dokladování bezinfekčnosti, bude nutné příslušný doklad předložit u prezentace při vstupu do místa konání konference.

O aktuálních opatřeních a dalších podrobnostech podmínek účasti budou přihlášení účastníci včas informování, např. prostřednictvím webových stránek www.konference.vrv.cz.

  Facebook semináře

Registrace pro účastníky semináře

Začátek registrace: Úterý 20.07.2021 10:00
Ukončení registrace: Úterý 19.10.2021 16:00

Odborní garanti a organizace semináře:
RNDr. Milan Hladík, PhD., VRV a.s.
Mgr. Jiří Vait, Povodí Vltavy, státní podnik
Ing. Miloš Holub, PhD., AOPK ČR
Ing. Jiří Musil, PhD., VÚV TGM, v.v.i.
Důležité termíny:
30. 6. 2021 – první cirkulář
16. 9. 2021 – druhý cirkulář, upřesněný program semináře
30. 9. 2021 – rozhodnutí o formě konání semináře
16. 10. 2021 – závazná přihláška

Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2018

Informace o předchozím ročníku
Hlavní organizátoři
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Štátna ochrana prírody SR

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Marcela Černá
cerna@vrv.cz
+420 257 110 256, +420 728 303 581
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat