Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2020

ZRUŠENO 

22. října 2020
Přednáškový sál Povodí Vltavy, státní podnik, Praha

Důležité informace


Vážení kolegové,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme se po zralé úvaze rozhodli přeložit „Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích“ na příští rok, doufáme, že seminář budeme moci již uskutečnit v nám známé podobě a důstojně navážeme na předchozí ročníky.

Za organizační výbor,
Milan Hladík
----------------------------------------------------


Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, AOPK ČR a VÚV T. G. Masaryka, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na VII. ročník semináře zaměřeného na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích.

Termín:
Čtvrtek 22. 10. 2020, 9:00 - 16:00

Místo konání:
Přednáškový sál Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

Témata semináře:
  • Postup prací pří zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích v rámci naplňování cílů Plánů dílčích povodí a plnění cílů Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR.
  • Zajímavé příklady řešení průchodnosti migračních překážek z praxe z ČR i zahraničí
  • Možnosti financování opatření pro zlepšení migrační průchodnosti vodních toků, metodické postupy hodnocení účinnosti navržených a realizovaných opatření
  • Výzkumné projekty zaměřené na migraci ryb
  • Nové technologie použitelné při zprůchodnění vodních toků pro vodní organismy

Přihlášení a vložné:
Vložné je stanoveno na 500 Kč, zahrnuje občerstvení a oběd a slouží k zajištění organizace semináře. Přednášející vložné neplatí. Přihlašovat se jednotlivě nebo hromadně bude možné přes webový formulář zde níže.Potvrzení a zálohová faktura budou zaslány e-mailem.

Pozvánka - 1. cirkulář ke stažení

  Facebook semináře


Odborní garanti a organizace semináře:
RNDr. Milan Hladík, PhD., VRV a.s.
Mgr. Jiří Vait, Povodí Vltavy, státní podnik
Ing. Miloš Holub, PhD., AOPK ČR
Ing. Jiří Musil, PhD., VÚV TGM, v.v.i.

Důležité termíny:
31. 3. 2020 – první cirkulář
31. 8. 2020 – druhý cirkulář, upřesněný program semináře
16. 10. 2020 – závazná přihláška


Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2018

Informace o předloňském ročníku
Hlavní organizátoři
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Marcela Černá
cerna@vrv.cz
+420 257 110 256, +420 728 303 581
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat