Konference VODNÍ TOKY 2019

26. - 27. listopadu 2019
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

Zveme vás na již 17.ročník tradiční vodohospodářské konference Vodní toky 2019, které udělili svou záštitu:

Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.
a
Primátor statutárního města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Hlavní témata konference Vodní toky 2019

  • problematika správy vodních toků a správy povodí
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
  • řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
  • plánování v oblasti vod

AKTUÁLNÍ PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE ke stažení v PDF zde

Pozvánka na konferenci obsahující PROGRAM PŘEDNÁŠEK (2.cirkulář) ke stažení v PDF zde

Konference se koná 26. a 27.11.2019 v hotelu Černigov v Hradci Králové. Průběh konference tradičně zahrnuje dva přednáškové bloky oddělené obědem a zakončené společenským večerem s rautem v úterý 26.11.2019 a dopolední přednáškový blok ve středu 27.11.2019.
Dne 26. 11. 2019 bude zahájena registrace v 8,30 hod, v 9,30 hod bude konference slavnostně zahájena a od 10,00 hod začne přednáškový program.
Dne 27. 11. 2019 bude přednáškový program zahájen v 9,00 hod a ukončen cca ve 12,00 hod.

Ubytování účastníků konference je možné v hotelu Černigov, rezervaci si zajišťují účastníci samostatně. Při rezervaci na níže uvedených kontaktech je třeba výslovně uvést, že jde o ubytování pro účastníka(y) konference Vodní toky 2019.
Kontakty pro rezervaci ubytování
Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové
tel: 495 814 266  e-mail: info@hotelcernigovhradeckralove.com

Registrace pro účastníky konference

Registrace pro účastníky konference byla ukončena.

Začátek registrace: Pondělí 02.09.2019 08:00
Ukončení registrace: Pátek 08.11.2019 23:59

Registrace propagačních aktivit

Registrace propagačních aktivit byla ukončena.

Začátek registrace: Pondělí 02.09.2019 08:00
Ukončení registrace: Čtvrtek 31.10.2019 23:59

Registrace odborného příspěvku k přednesení na konferenci, publikaci ve sborníku

Registrace příspěvků pro konferenci byla ukončena.

Začátek registrace: Čtvrtek 06.06.2019 09:00
Ukončení registrace: Pátek 23.08.2019 23:59

Konference Vodní Toky 2018

Informace o loňském ročníku
Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Hlavní partneři konference
METROSTAV a.s.
SMP CZ a.s.
Partneři konference
POHL cz
SVH
VCES a.s.
Mediální partneři
Vodní Hospodářství
Časopis Konstrukce
Vodohospodářské Stavby

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Hana Valdhansová
valdhansova@vrv.cz
+420 257 110 281, +420 603 965 478
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat