Konference VODNÍ TOKY 2022

31. května - 1. června 2022 (přesunutý termín z listopadu 2021)
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

Snažíme se v maximální míře šetřit životní prostředí, a proto počínaje letošním ročníkem eliminujeme veškeré postupy, které přispívají k jeho zhoršení. Z toho důvodu již nebudou rozesílány cirkuláře (pozvánky) v papírové podobě a sborník Vodní toky bude k dispozici ke stažení na webu konference. Pro snadnější přehlednost a komunikaci jsme taktéž upravili web konference a zřídili konferenční e-mail: kvt@vrv.cz

Ve dnech 31. května a 1. června 2022 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskuteční již 18. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí "Vodní toky 2022" (přesunutý ročník z listopadu 2021), které udělili svou záštitu ministr zemědělství Zdeněk Nekula a primátor statutárního města Hradec Králové Alexandr Hrabálek. Hlavními organizátory je akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost za spoluúčasti státních podniků Povodí.

Hlavní témata konference:

  • problematika správy vodních toků a správy povodí
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
  • řešení extrémních hydrologických jevů
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
  • plánování v oblasti vod

Registrace pro účastníky konference

Nová registrace je povinná pro všechny účastníky tzn., že již proběhlé registrace z podzimu 2021 byly stornovány a je nutno se zaregistrovat znovu.

V jednom formuláři lze registrovat více účastníků společně, bude pro ně vystavena společná zálohová faktura.

V ceně vložného je zahrnut vstup na konferenci, sborník, materiály, občerstvení a stravné první den konference včetně večerního rautu. Cena nezahrnuje ubytování, které si zajišťují účastníci samostatně.

Vložné činí 4477 Kč (3700 Kč + 21% DPH).
Zlevněné vložné pro státní správu, samosprávu a studenty ve výši 2904 Kč (2400 Kč + 21% DPH).

Začátek registrace: Úterý 03.05.2022 14:00
Ukončení registrace: Úterý 17.05.2022 23:59

Registrace propagačních aktivit

Registrace propagačních aktivit byla ukončena.

Začátek registrace: Pátek 04.03.2022 08:00
Ukončení registrace: Neděle 15.05.2022 23:59

Registrace odborného příspěvku k přednesení na konferenci, publikaci ve sborníku

Vzhledem k tomu, že se nejedná o nový ročník konference, ale náhradní termín z listopadu 2021, tak registrace autorských příspěvků znovu otevřena nebude.
Autorské příspěvky přihlášené v roce 2021 jsou platné a budou použity programovou komisí k sestavení programu.
V případě vážného zájmu o zařazení nového příspěvku do sborníku nás kontaktujte na kvt@vrv.cz.

Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Hlavní partneři konference
SMP CZ a.s.
METROSTAV a.s.
Partneři konference
POHL cz
SVH
VCES a.s.
PORR
Zepris
Mediální partneři
Vodní Hospodářství
Časopis Konstrukce
Vodohospodářské Stavby
Časopis Stavebnictví

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní e-mail: kvt@vrv.cz
Tato stránka nevyužívá cookies pro žádné účely.