Konference VODNÍ TOKY 2020

24. -25. listopadu 2020
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

Zveme vás na již 18.ročník tradiční vodohospodářské konference Vodní toky 2020 organizované v Hradci Králové akciovou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností za spoluúčasti státních podniků Povodí.

Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc. a primátora města Hradec Králové, prof.PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc.

Hlavní témata konference:

  • problematika správy vodních toků a správy povodí
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
  • řešení extrémních hydrologických jevů
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
  • plánování v oblasti vod

Průběh konference zahrnuje dva přednáškové bloky oddělené obědem a zakončené společenským večerem s rautem v úterý 24.11.2020 a dopolední přednáškový blok ve středu 25.11.2020.

Pozvánka na konferenci Vodní toky 2020 (1.cirkulář), kde jsou uvedeny podrobnější informace o přihlášení odborných příspěvků, přihlášení k účasti a přihlášení propagačních aktivit, je ke stažení v pdf formátu zde.

Do konce září zde zveřejníme a rozešleme 2.cirkulář konference Vodní toky 2020, ve kterém bude uveden podrobný program přednášek.
  Facebook konference

Registrace odborného příspěvku k přednesení na konferenci, publikaci ve sborníku

Zde svůj autorský příspěvek zaregistrujte včetně vložení stručného abstraktu (cca 50-100 slov). Uveďte také, zda chcete příspěvek přednášet, zveřejnit ve sborníku konference nebo obojí.
O přijetí příspěvku bude autor informován e-mailem do 14. 9. 2020, plný text příspěvku do sborníku je nutné zaslat do 22. 10. 2020. Text příspěvku do sborníku by neměl přesáhnout 6 stran A4 včetně příloh, přednáška má vyhrazeno 20 minut.
Autor nebo jeden ze spoluautorů přijatého příspěvku neplatí účastnický poplatek na konferenci a obdrží bezplatně sborník konference.
Toto přihlášení odborného příspěvku nenahrazuje registraci k účasti na konferenci, nezapomeňte se od 1. 9. 2020 přihlásit. V registračním formuláři přihlášení k účasti vyznačte autora, který čerpá účast a sborník bezplatně.

Začátek registrace: Pondělí 08.06.2020 08:00
Ukončení registrace: Pátek 14.08.2020 23:59

SHRNUTÍ TERMÍNŮ PŘÍPRAVY KONFERENCE

29. května: zveřejnění a rozeslání 1. cirkuláře s podrobnými informacemi
8. června: zahájení registrace autorských příspěvků
14. srpna: uzávěrka registrace autorských příspěvků
1. září: zahájení registrace k účasti (přihlášení) a registrace propagačních aktivit
14. září: oznámení autorům o přijetí či nepřijetí příspěvku
30. září: zveřejnění a rozeslání 2. cirkuláře s podrobným programem konference
22.října: uzávěrka zaslání autorských příspěvků do sborníku

Konference Vodní Toky 2019

Informace o loňském ročníku
Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Mediální partneři
Vodní Hospodářství
Časopis Konstrukce
Vodohospodářské Stavby

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Žaneta Čaloudová, Hana Valdhansová
caloudova@vrc.cz, valdhansova@vrv.cz
+420 257 110 301, +420 257 110 281
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat