Konference VODNÍ TOKY 2021

31. května - 1. června 2022
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

Vážení kolegové,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a výrazné nejistotě o možnosti bezpečného uskutečnění akce, bylo rozhodnuto o přesunu 18. ročníku vodohospodářské konference Vodní toky 2021 a to na termín 31.5. – 1.6.2022.

Celá situace nás velmi mrzí, ale pevně věříme, že v příštím roce se na této tradiční vodohospodářské akci můžeme opět setkat.

Děkujeme za pochopení!


Ve dnech 23. - 24. listopadu 2021 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskuteční již 18. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2021, které udělili svou záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman a primátor statutárního města Hradec Králové Alexandr Hrabálek.

Hlavními organizátory je akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost za spoluúčasti státních podniků Povodí.

Hlavní témata konference:
 • problematika správy vodních toků a správy povodí
 • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
 • řešení extrémních hydrologických jevů
 • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
 • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
 • plánování v oblasti vod

Časový harmonogram:
 • 14. června zahájení registrace autorských příspěvků
 • 13. srpna uzávěrka registrace autorských příspěvků
 •   1. října zahájení registrace k účasti (přihlášení) a registrace propagačních aktivit 
 •   8. října oznámení autorům o přijetí či nepřijetí příspěvku 
 •   6. října zveřejnění 2. cirkuláře s podrobným programem konference, cirkulář bude zveřejněn na webu konference 
 • 15. října uzávěrka zaslání autorských příspěvků do sborníku

Program k 19. 10. 2021 ke stažení v pdf formátu zde

Upozorňujeme, že účastníci budou povinni řídit se aktuálně platnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s šířením COVID-19. Bude-li v době konání konference vyžadováno dokladování bezinfekčnosti, bude nutné příslušný doklad předložit u prezentace při vstupu do místa konání konference.

O aktuálních opatřeních a dalších podrobnostech podmínek účasti budou přihlášení účastníci včas informování, např. prostřednictvím webových stránek www.konference.vrv.cz.  Facebook konference

Konference Vodní Toky 2020

Informace o loňském ročníku
Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Hlavní partneři konference
SMP CZ a.s.
METROSTAV a.s.
Partneři konference
POHL cz
SVH
VCES a.s.
PORR
Zepris
Mediální partneři
Vodní Hospodářství
Časopis Konstrukce
Vodohospodářské Stavby

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Žaneta Čaloudová, Hana Valdhansová
caloudova@vrv.cz, valdhansova@vrv.cz
+420 776 883 252, +420 257 110 281
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat