Konference VODNÍ TOKY 2019

26. - 27. listopadu 2019
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

Zveme vás na již 17.ročník tradiční vodohospodářské konference Vodní toky 2019, které udělili svou záštitu:

Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.
a
Primátor statutárního města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Hlavní témata konference Vodní toky 2019

  • problematika správy vodních toků a správy povodí
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
  • řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
  • plánování v oblasti vod

Pozvánka na konferenci obsahující PROGRAM PŘEDNÁŠEK (2.cirkulář) ke stažení v PDF zde

Konference se koná 26. a 27.11.2019 v hotelu Černigov v Hradci Králové. Průběh konference tradičně zahrnuje dva přednáškové bloky oddělené obědem a zakončené společenským večerem s rautem v úterý 26.11.2019 a dopolední přednáškový blok ve středu 27.11.2019.

Podrobný program konference zde bude zveřejněn do 30.9.2019, kdy bude také rozeslán 2.cirkulář – pozvánka s podrobným programem.

Ubytování účastníků konference je možné v hotelu Černigov, rezervaci si zajišťují účastníci samostatně. Při rezervaci na níže uvedených kontaktech je třeba výslovně uvést, že jde o ubytování pro účastníka(y) konference Vodní toky 2019.
Kontakty pro rezervaci ubytování
Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové
tel: 495 814 266  e-mail: info@hotelcernigovhradeckralove.com

Shrnutí důležitých termínů
 6. června - zahájení registrace autorských příspěvků
23. srpna - uzávěrka registrace autorských příspěvků
 2. září - zahájení registrace k účasti (přihlášení) a registrace propagačních aktivit 
16. září - oznámení autorům o přijetí či nepřijetí příspěvku 
30. září - zveřejnění a rozeslání 2. cirkuláře s podrobným programem konference
15.října - zaslání inzerátu do sborníku
25.října - zaslání autorských příspěvků do sborníku

Registrace pro účastníky konference

V jednom formuláři lze registrovat více účastníků společně, bude pro ně vystavena společná zálohová faktura.

V ceně vložného je zahrnut vstup na konferenci, materiály, občerstvení a stravné první den konference včetně večerního rautu. Cena nezahrnuje ubytování, které si zajišťují účastníci samostatně.

Vložné činí 4235 Kč (3500 Kč+21% DPH).
Zlevněné vložné pro státní správu, samosprávu a studenty ve výši 2662 Kč (2200 Kč+21% DPH).
Cena konferenčního sborníku 363,-Kč (330 Kč+10% DPH).

Začátek registrace: Pondělí 02.09.2019 08:00
Ukončení registrace: Středa 06.11.2019 23:59

Registrace propagačních aktivit

Zde objednávejte propagační aktivity na konferenci:

  • prezentační panel, rollup za 2 420 Kč (2 000 Kč+DPH 21%). Možnost zapůjčení panelu.
  • stánek (1m² plochy) za 4 235 Kč (3 500 Kč+DPH 21%). Platba až po konferenci, dle skutečnosti.
  • inzerce ve sborníku - A5 za 2 420 Kč (2 000 Kč+DPH 21%), A4 za 4 235 Kč (3 500 Kč+DPH 21%).
  • distribuce reklamních materiálů v konferenčních taškách 1 815 Kč (1 500 Kč+DPH 21%). Pouze pro firmy účastnící se konference.
Inzerci ve sborníku objednávejte pouze do 15.10. 2019, dokdy je nutné zaslat
inzerát pro tisk.

Začátek registrace: Pondělí 02.09.2019 08:00
Ukončení registrace: Čtvrtek 31.10.2019 23:59

Registrace odborného příspěvku k přednesení na konferenci, publikaci ve sborníku

Registrace příspěvků pro konferenci byla ukončena.

Začátek registrace: Čtvrtek 06.06.2019 09:00
Ukončení registrace: Pátek 23.08.2019 23:59

Konference Vodní Toky 2018

Informace o loňském ročníku
Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Hlavní partneři konference
METROSTAV a.s.
SMP CZ a.s.
Partneři konference
POHL cz
SVH
VCES a.s.
Mediální partneři
Vodní Hospodářství
Časopis Konstrukce
Vodohospodářské Stavby

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Hana Valdhansová
valdhansova@vrv.cz
+420 257 110 281, +420 603 965 478
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat