Konference VODNÍ TOKY 2021

23. - 24. listopadu 2021
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

Ve dnech 23. - 24. listopadu 2021 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskuteční již 18. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2021, které udělili svou záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman a primátor statutárního města Hradec Králové Alexandr Hrabálek.

Hlavními organizátory je akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost za spoluúčasti státních podniků Povodí.

Hlavní témata konference:
 • problematika správy vodních toků a správy povodí
 • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
 • řešení extrémních hydrologických jevů
 • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
 • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
 • plánování v oblasti vod

Časový harmonogram:
 • 14. června zahájení registrace autorských příspěvků
 • 13. srpna uzávěrka registrace autorských příspěvků
 •   1. září zahájení registrace k účasti (přihlášení) a registrace propagačních aktivit
 • 13. září oznámení autorům o přijetí či nepřijetí příspěvku
 •   4. října zveřejnění a rozeslání 2. cirkuláře s podrobným programem konference
 • 15. října uzávěrka zaslání autorských příspěvků do sborníku

Pozvánka na konferenci Vodní toky 2021 (1.cirkulář), kde jsou uvedeny podrobnější informace o přihlášení odborných příspěvků, přihlášení k účasti a přihlášení propagačních aktivit, je ke stažení v pdf formátu zde.



  Facebook konference

Registrace pro účastníky konference

Zde bude možno registrovat jednotlivce nebo současně více účastníků, pro které bude vystavena společná zálohová faktura.
Vložné činí 4477 Kč (3700 Kč + 21% DPH), zlevněné vložné pro státní správu, samosprávu a studenty ve výši 2904 Kč (2400 Kč + 21% DPH).

Začátek registrace: Středa 01.09.2021 08:00
Ukončení registrace: Neděle 14.11.2021 23:59

Registrace propagačních aktivit

Propagační aktivity – orientační ceny:

 • prezentační panel, roll-up za 2 420 Kč (2 000 Kč + DPH 21%). Možnost zapůjčení panelu.
 • stánek (1m² plochy) za 4 235 Kč (3 500 Kč + DPH 21%).
 • inzerce ve sborníku - A5 za 2 420 Kč (2 000 Kč + DPH 21%), A4 za 4 235 Kč (3 500 Kč + DPH 21%).
 • distribuce reklamních materiálů v konferenčních taškách 1 815 Kč (1 500 Kč + DPH 21%). Pouze pro firmy účastnící se konference.

Začátek registrace: Středa 01.09.2021 08:00
Ukončení registrace: Neděle 07.11.2021 20:00

Registrace odborného příspěvku k přednesení na konferenci, publikaci ve sborníku

Zde svůj autorský příspěvek zaregistrujte včetně vložení stručného abstraktu (cca 50 - 100 slov). Uveďte také, zda chcete příspěvek přednášet, zveřejnit ve sborníku konference nebo obojí.
O přijetí příspěvku bude autor informován e-mailem do 13.9.2021, plný text příspěvku do sborníku je nutné zaslat do 15.10.2021. Text příspěvku do sborníku by neměl přesáhnout 6 stran A4 včetně příloh, přednáška má vyhrazeno 20 minut.
Autor nebo jeden ze spoluautorů přijatého příspěvku neplatí účastnický poplatek na konferenci a obdrží bezplatně sborník konference.
Toto přihlášení odborného příspěvku nenahrazuje registraci k účasti na konferenci, nezapomeňte se od 1.9.2021 přihlásit. V registračním formuláři přihlášení k účasti vyznačte autora, který čerpá účast a sborník bezplatně.

Začátek registrace: Pondělí 14.06.2021 08:00
Ukončení registrace: Pátek 13.08.2021 10:00

Konference Vodní Toky 2020

Informace o loňském ročníku
Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Mediální partneři
Vodní Hospodářství
Časopis Konstrukce
Vodohospodářské Stavby

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Žaneta Čaloudová, Hana Valdhansová
caloudova@vrv.cz, valdhansova@vrv.cz
+420 257 110 301, +420 257 110 281
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat