Konference VODNÍ TOKY 2021

23. - 24. listopadu 2021
Hradec Králové, hotel Černigov

Důležité informace

Vážení kolegové, dovolujeme si vám oznámit, že s ohledem na nejasnou epidemiologickou situaci bylo rozhodnuto, že termín zahájení registrace přihlášek (přihlášení k účasti osob na konferenci), včetně registrace propagačních materiálů na konferenci Vodní toky 2021 bude posunut na 1. 10. 2021. Ke stejnému termínu posouváme také informaci o přijetí/nepřijetí přihlášených autorských příspěvků.
Nadále sledujte facebook i web konference, kde vám přinášíme nejnovější informace o průběhu příprav konference Vodní toky.

Ve dnech 23. - 24. listopadu 2021 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskuteční již 18. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2021, které udělili svou záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman a primátor statutárního města Hradec Králové Alexandr Hrabálek.
Hlavními organizátory je akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost za spoluúčasti státních podniků Povodí.

Hlavní témata konference:
 • problematika správy vodních toků a správy povodí
 • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
 • řešení extrémních hydrologických jevů
 • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
 • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
 • plánování v oblasti vod

Časový harmonogram:
 • 14. června zahájení registrace autorských příspěvků
 • 13. srpna uzávěrka registrace autorských příspěvků
 • 20. září zahájení registrace k účasti (přihlášení) a registrace propagačních aktivit - TERMÍN PŘESUNUT (z 1.9. na 1.10.2021)
 •   1. října oznámení autorům o přijetí či nepřijetí příspěvku - TERMÍN PŘESUNUT (ze 13.9. na 1.10.2021)
 •   4. října zveřejnění a rozeslání 2. cirkuláře s podrobným programem konference
 • 15. října uzávěrka zaslání autorských příspěvků do sborníku

Pozvánka na konferenci Vodní toky 2021 (1.cirkulář), kde jsou uvedeny podrobnější informace o přihlášení odborných příspěvků, přihlášení k účasti a přihlášení propagačních aktivit, je ke stažení v pdf formátu zde.  Facebook konference

Registrace pro účastníky konference

Zde bude možno registrovat jednotlivce nebo současně více účastníků, pro které bude vystavena společná zálohová faktura.
Vložné činí 4477 Kč (3700 Kč + 21% DPH), zlevněné vložné pro státní správu, samosprávu a studenty ve výši 2904 Kč (2400 Kč + 21% DPH).

Začátek registrace: Pátek 01.10.2021 08:00
Ukončení registrace: Neděle 14.11.2021 23:59

Registrace propagačních aktivit

Propagační aktivity – orientační ceny:

 • prezentační panel, roll-up za 2 420 Kč (2 000 Kč + DPH 21%). Možnost zapůjčení panelu.
 • stánek (1m² plochy) za 4 235 Kč (3 500 Kč + DPH 21%).
 • inzerce ve sborníku - A5 za 2 420 Kč (2 000 Kč + DPH 21%), A4 za 4 235 Kč (3 500 Kč + DPH 21%).
 • distribuce reklamních materiálů v konferenčních taškách 1 815 Kč (1 500 Kč + DPH 21%). Pouze pro firmy účastnící se konference.

Začátek registrace: Pátek 01.10.2021 08:00
Ukončení registrace: Neděle 07.11.2021 20:00

Registrace odborného příspěvku k přednesení na konferenci, publikaci ve sborníku

Registrace příspěvků pro konferenci byla ukončena.

Začátek registrace: Pondělí 13.09.2021 08:00
Ukončení registrace: Pondělí 13.09.2021 23:59

Konference Vodní Toky 2020

Informace o loňském ročníku
Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Mediální partneři
Vodní Hospodářství
Časopis Konstrukce
Vodohospodářské Stavby

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Žaneta Čaloudová, Hana Valdhansová
caloudova@vrv.cz, valdhansova@vrv.cz
+420 776 883 252, +420 257 110 281
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat