Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2020

22. října 2020
Přednáškový sál Povodí Vltavy, státní podnik, Praha

Registrace pro účastníky semináře

K účasti se přihlásíte vyplněním formuláře zde, přičemž v jednom formuláři lze registrovat více účastníků naráz.
Zálohovou fakturu obdrží zpracovatel registrace e-mailem v září 2020 za všechny jím přihlášené osoby. Přednášející na semináři vložné neplatí,  v registračním formuláři vyplní volbu Přednášející bezplatně.

Vložné činí 500,-Kč včetně DPH  21 %.

V ceně vložného je zahrnut vstup na seminář, občerstvení a oběd.

Organizace

Pokud Vaše organizace nemá IČ, případně DIČ, vepište do daných kolonek 'nemáme'.

Fakturační adresa
Zkopírovat z fakturační adresy
Korespondenční adresa

Zpracovatel přihlášky

Oprávnění k poskytnutí osobních údajů přihlašovaných

Bez udělení tohoto souhlasu nelze registrovat účastníky dále.
Zaškrtnutím tohoto políčka uděluje přihlašovaná osoba pořadateli Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 (dále jen pořadatel), jakožto správci osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje obsažené v registračním formuláři budou uchovávány zabezpečeným způsobem a budou využity výhradně pro vnitřní potřebu pořadatele v souvislosti s přípravou a pořádáním semináře a nebudou poskytnuty třetím osobám. Případné fotografie a obrazové záznamy pořízené pořadatelem během semináře budou použity pořadatelem výhradně pro propagaci semináře.

Zkopírovat ze zpracovatele

Účastník

Cena celkem: X.XXX Kč
Cena je uvedena včetně DPH
Celkem Xx účastník á 500 Kč včetně DPH
 

Účastí na semináři dává každý návštěvník souhlas s pořizováním fotografií a obrazových záznamů své osoby, které Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., může bezplatně použít v materiálech týkajících se tohoto semináře (reportáže, webové stránky apod.) nebo k propagaci dalších ročníků semináře.

V ceně semináře je zahrnut vstup na seminář, občerstvení a oběd.

Informace k platbě účastnického poplatku

Do 14-ti dnů obdržíte elektronicky na mail zpracovatele přihlášky zálohovou fakturu k úhradě účastnického poplatku za všechny jím přihlášené osoby. Po úhradě této zálohové faktury obdržíte daňový doklad na uvedenou fakturační adresu. Pokud by se tak nestalo, kontaktujte prosím naši účtárnu na tel. čísle 257 110 280. Platbu prosím provádějte až po přijetí zálohové faktury. Pokud nebude uhrazena zálohová faktura v termínu splatnosti, bude příslušná registrace považována za stornovanou.

Hlavní organizátoři
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Marcela Černá
cerna@vrv.cz
+420 257 110 256, +420 728 303 581
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat