Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2018

1. listopadu 2018, 9:00 - 16:00, Přednáškový sál Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5

Důležité informace

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, AOPK ČR a VÚV T. G. Masaryka, v.v.i. uskutečnily VI. ročník semináře zaměřeného na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích.


Termín:
Čtvrtek 1. 11. 2018, 9:00 - 16:00

Místo konání:
Přednáškový sál Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 (kapacita 80 míst)

Témata semináře:
- Postup prací pří zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích v rámci naplňování cílů Plánů dílčích povodí
- Zajímavé příklady řešení průchodnosti migračních překážek z praxe
- Možnosti financování opatření pro zlepšení migrační průchodnosti vodních toků, metodické postupy hodnocení účinnosti navržených a realizovaných opatření
- Výzkumné projekty zaměřené na migraci ryb
- Nové technologie použitelné při zprůchodnění vodních toků pro vodní organismy

Program semináře:
Zahájení, první blok přednášek 9:00 - 11:30
 1. Zahájení semináře, úvodní slovo
 2. Mgr. Zdeněk Vogl, Ing. Miloš Holub, Ph.D., Ing. Pavel Marek, AOPK ČR, Ing. Jiří Musil, Ph.D., VUV T.G.M., v.v.i. – Aktualizace koncepce zprůchodnění říční sítě České republiky
 3. Ing. Jiří Musil, PhD., Ing. Miroslav Barankiewicz, VUV T.G.M., v.v.i., (výsledek projektu TA04020765), Ing. Pavel Marek, VÚV, AOPK ČR - Standardizovaný biologický monitoring rybích přechodů,
 4. Mgr. Juraj HAJDU, PhD., ŠOP SR - Spolupráca štátnej ochrany prírody pri spriechodňovaní migračných prekážok na Slovensku
 5. RNDr. Milan Muška. PhD., HBU AVČR České Budějovice, Ing. Pavel Horký PhD., ČZU, RNDr. Milan Hladík, PhD., VRV a.s. - Informace o prvních výsledcích projektu TH02030709 „Vývoj technického opatření k zamezení migrace nežádoucích druhů ryb nad ÚN Lipno za účelem podpory obnovy populace pstruha obecného a perlorodky říční“
Přestávka na oběd 11:30 - 12:30
Druhý blok přednášek 12:30 – 14:30
 1. Ing. Martin Cidlinský, Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Ohře a migrační prostupnost
 2. Ing. Jaroslav Beneš, Mgr. Jiří Vait, Ing. Jan Šimůnek, Povodí Vltavy, státní podnik - Zkušenosti s přípravou, realizací a provozem rybích přechodů
 3. RNDr. Michal Vávra, Povodí Labe státní podnik, Řešení migrační prostupnosti na tocích v Povodí Labe
 4. Ing. Ivana Přikrylová, Ing. Břetislav Tureček, Povodí Odry, státní podnik - Rekapitulace postupu zprůchodňování migračních překážek na vodních tocích podle Plánu dílčího povodí Horní Odry a zhotovení zprůchodnění Staroměstského stupně na řece Ostravici
Přestávka 14:30 – 15:00
Třetí blok přednášek 15:00 – 16:00
 1. Ing. David Veselý, Povodí Moravy, státní podnik, „Přeshraniční projekty Dyje 2020 a SEDECO, společný přistup k rybí obsádce řeky Dyje“
 2. Ing. Vendula Koterová, Ing. Josef Bím, RNDr. Milan Hladík, PhD., VRV a.s., Zajímavé příklady technického řešení, přípravy a realizace rybích přechodů
Diskuse, závěr semináře - 16:00 – 16:30

2.cirkulář – Program semináře – soubor pdf ke stažení zde

Prezentace ze semináře ke stažení


1 Seminar_ migrace_ryb 1_11_2018_2_cirkular.pdf
2 Holub a kol. Aktualizace koncepce zprůchodnění říční sítě České republiky.pdf
3 Musil a kol. , Standardizovaný biologický monitoring rybích přechodů.pdf
4 Hajdu a kol., Spolupráca štátnej ochrany prírody pri spriechodňovaní migračných prekážok na Slovensku.pdf
5 Hladik a kol., Informace o prvních výsledcích projektu TH02030709.pdf
6 Cidlinsky, Povodí Ohře a migrační prostupnost.pdf
7 Vait a kol., Zkušenosti s přípravou, realizací a provozem rybích přechodů v rámci státního podniku Povodí Vltavy.pdf
8 Vávra a kol., Řešení migrační prostupnosti na tocích v povodí Labe.pdf
9 Přikrylová a kol., Rekapitulace postupu zprůchodňování migračních překážek na vodních tocích podle Plánu dílčího povodí Horní Odry.pdf
10 Veselý, Přeshraniční projekty Dyje 2020 a SEDECO, společný přistup k rybí obsádce řeky Dyje.pdf
11 Hladík a kol., Zajímavé příklady technického řešení, přípravy a realizace rybích přechodů.pdf

Všechny prezentace ve formátu PDF komprimované v ZIP


Odborní garanti a organizace semináře:
RNDr. Milan Hladík, PhD., VRV a.s.
Mgr. Jiří Vait, Povodí Vltavy, státní podnik
Ing. Miloš Holub, PhD., AOPK ČR
Ing. Jiří Musil, PhD., VÚV TGM, v.v.i.

Důležité termíny:
31.8.2018 – první cirkulář
30.9.2018 – druhý cirkulář, upřesněný program semináře
26.10.2018 – závazná přihláška


Hlavní organizátoři
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní osoba:
Marcela Černá
cerna@vrv.cz
+420 257 110 256, +420 728 303 581
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat