Konference VODNÍ TOKY 2022

31. května - 1. června 2022 (přesunutý termín z listopadu 2021)
Hradec Králové, hotel Černigov

Ke stažení

Zde najdete soubory ke stažení. Soubor stáhnete kliknutím na ikonu.

 foto_2022_1   (03.06.2022 15:13, 4096 bytů)
 foto_2022_2   (03.06.2022 15:40, 4096 bytů)
 INFORMACE_2_cirkular_2022.pdf   (20.04.2022 14:26, 8396009 bytů)
 instrukce_sbornik.pdf   (17.02.2022 07:52, 680978 bytů)
 POZVANKA_1_cirkular_ 2022.pdf   (17.02.2022 20:49, 7835649 bytů)
 SBORNIK.pdf   (04.12.2023 11:50, 340602290 bytů)
 vzor_formatovani_sbornik.docx   (31.03.2022 08:45, 12769 bytů)
 2022   (19.06.2023 12:41, 4096 bytů)
 2023   (06.12.2023 18:37, 4096 bytů)
 2023-materialy   (18.07.2023 13:55, 4096 bytů)

Prezentace

Úterý 31. 5. 2022

První blok přednášek – Ing. Jiří Valdhans

10:00 Mark Rieder, Jan Daňhelka – ČVTVHS, ČHMÚ
 Rok 2022 – výročí katastrofických povodní
10:25 Pavel Punčochář – Ministerstvo zemědělství
 Prevence povodní je prioritou vodohospodářů i za sucha a nedostatku vody
10:50 Petr Kubala – Svaz vodního hospodářství ČR, z.s.
 Vodní blahobyt, aneb kudy cesta (NE)vede…
11:15 Jaroslav Michna – Ministerstvo životního prostředí
 Aktuální informace k přípravě OPŽP 2021 – 2027
11:40 Peter Čadek, Andrej Lipták – Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
 Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami


Druhý blok přednášek – Ing. Kateřina K. Hánová

13:30 Jaromír Říha – Vysoké učení technické v Brně
 Řešení dílčích otázek revitalizace Bíliny na Ervěnickém koridoru
13:50 Petr Neumann – Palivový kombinát Ústí, s.p., Jan Leníček – Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
 Problematika zatápění zbytkových jam Severočeského hnědouhelného revíru
14:10 Jan Kareis – Povodí Vltavy, státní podnik
 Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín
14:30 Jan Prokeš – Metrostav a.s.
 Modernizace velké plavební komory Hořín, z pohledu zhotovitele
14:50 Martin Cidlinský – Povodí Ohře, státní podnik
 Vodáctví – zajištění bezpečnosti z pohledu správce vodního toku


Třetí blok přednášek – Ing. Martin Cidlinský

15:50 Tomáš Roth – AQUATIS a.s.
 Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné - I. etapa PPO Rapotín dokončena
16:10 Eva Kolesárová, Zuzana Čarnogurská - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
 Obnova vodného režimu v Medzibodroží
16:30 Tomáš Skokan, Richard Šimek – Povodí Odry, státní podnik
 Provoz vodních nádrží při extrémních hydrologických jevech na drobných vodních tocích
16:50 Jan Železný, Lenka Bartošová – Povodí Ohře, státní podnik
 Revitalizace Svitávky u Kunratických rybníků

Středa 1. 6. 2022

Čtvrtý blok přednášek - Dr. Ing. Antonín Tůma

09:00 Ing. Zdeněk Jurček a David Čížek, DiS. – Povodí Moravy, s.p.
 Obnova vodohospodářských funkcí drobných vodních toků v intravilánu obcí
09:20 Tomáš Just – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 Morfologická opatření ve vodních tocích – dílčí poznámky k možnostem, kvalitě a efektivnosti
09:40 Tomáš Hofmeister, Martin Poláček – Lesy České republiky, s.p.
 Realizace program Vracíme vodu lesům
10:00 Jiří Karnecki – MHMP
 Revitalizace Rokytky a Říčanského potoka v rámci zakládání krajinného parku Lítožnice
10:40 Pavel Tachecí, Zdeněk Hošek – DHI a.s.
 Simulace dopadu opatření komplexním hydrologickým modelem na povodí Svratky
11:00 Filip Čejka – Sweco Hydroprojekt a.s., Stanislav Ryšavý – AQUATIS a.s.
 Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík
11:20 Milan Hladík – Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Milan Muška a Martina Čtvrtlíková – Biologické centrum AV, v.v.i., Pavel Horký – Česká zemědělská univerzita v Praze
 Plovoucí zelené ostrovy, perspektivní alternativa pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních společenstev na vodních nádržích
11:40 David Veselý – Povodí Moravy s.p.
 Povodí Moravy přírodě blízké


Děkujeme hlavním partnerům konference, kterými jsou SMP CZ a.s. a Metrostav a.s.,
dále partnerům POHL cz, a.s., PORR a.s., ZEPRIS s.r.o. a VCES a.s., Svaz vodního hospodářství ČR a státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry, Lesy České republiky, a také Aquatis a.s., DHI a.s., Sweco Hydroprojekt a.s..

Velké díky patří i mediálním partnerům, kterými jsou Vodní hospodářství, spol. s r.o., KONSTRUKCE Media, s.r.o., Informační centrum ČKAIT s. r. o. (časopis Stavebnictví) a Vodohospodářské stavby.

Bez spoluúčasti partnerů by organizace tak velké akce byla obtížná.

Příští ročník konference se bude konat ve dnech 21. – 22. 11. 2023.
Těšíme se na vás!

Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Hlavní partneři konference
SMP CZ a.s.
METROSTAV a.s.
Partneři konference
POHL cz
SVH
VCES a.s.
PORR
Zepris
Mediální partneři
Vodní Hospodářství
Časopis Konstrukce
Vodohospodářské Stavby
Časopis Stavebnictví

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní e-mail: kvt@vrv.cz
Tato stránka nevyužívá cookies pro reklamní, propagační ani sledovací účely.