Konference Vodní toky 2023

21. - 22. listopad 2023
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis
Videopozvánka na konferenci

Videopozvánka na konferenci

Důležité informace

Letošní ročník konference Vodní toky se uskuteční 21. – 22. listopadu.
Nově bude konference probíhat v kongresovém centru Aldis, Hradec Králové.


Ve dnech 21. - 22. listopadu 2023 se v Hradci Králové uskuteční již 19. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2023, které udělili svou záštitu ministr zemědělství Zdeněk Nekula a primátorka statutárního města Hradec Králové Pavlína Springerová. Hlavními organizátory je akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost za spoluúčasti státních podniků Povodí.

Hlavní témata konference:
  • problematika správy vodních toků a správy povodí
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
  • řešení extrémních hydrologických jevů
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
  • plánování v oblasti vod

1. Cirkulář ke stažení

Registrace účastníků

V jednom formuláři lze registrovat více účastníků společně, bude pro ně vystavena společná zálohová faktura.

V ceně vložného je zahrnut vstup na konferenci, elektronický sborník, materiály, coffee break a stravné (oběd) první den konference včetně večerního rautu. Cena nezahrnuje ubytování, které si zajišťují účastníci samostatně.

Vložné činí 5203 Kč (4300 Kč + 21% DPH).
Zlevněné vložné pro samosprávu, důchodce a studenty činí 3642 Kč (3010 Kč + 21% DPH). 

Začátek registrace: Pondělí 04.09.2023 08:00
Ukončení registrace: Úterý 24.10.2023 23:59

Registrace propagačních aktivit

Zde objednávejte propagační aktivity na konferenci:

  • prezentační panel, roll-up za 2 420 Kč (2 000 Kč + DPH 21%). Možnost zapůjčení panelu.
  • stánek (1m² plochy) za 4 235 Kč (3 500 Kč + DPH 21%). Platba až po konferenci, dle skutečnosti.
  • inzerce ve sborníku - A5 za 2 420 Kč (2 000 Kč + DPH 21%), A4 za 4 235 Kč (3 500 Kč + DPH 21%).
  • distribuce reklamních materiálů v konferenčních taškách 1 815 Kč (1 500 Kč + DPH 21%). Pouze pro firmy účastnící se konference.

Inzerci ve sborníku můžete objednat pouze do 1.10.2023. Objednáváte-li inzerát do sborníku, je nutné zaslat inzerát elektronicky na adresu kvt@vrv.cz (podle velikosti např.: Úschovna.cz) nejpozději do 30.10.2023.

Začátek registrace: Pondělí 04.09.2023 08:00
Ukončení registrace: Úterý 24.10.2023 23:59

Registrace odborného příspěvku k přednesení na konferenci, publikaci ve sborníku

Registrace příspěvků pro konferenci byla ukončena.

Začátek registrace: Pondělí 10.07.2023 08:00
Ukončení registrace: Pátek 08.09.2023 09:46

Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Generální partner
SMP
Hlavní partneři
Metrostav
POHL
Partneři konference
Aquatis
DHI
Sweco
VCES a.s.
Hawle
Zepris
Aquasys
Mediální partneři
stavebniserver.com
Vodní Hospodářství
Časopis Stavebnictví
Moderní Obec

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní e-mail: kvt@vrv.cz
Tato stránka nevyužívá cookies pro reklamní, propagační ani sledovací účely.Ročníky: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017