Konference VODNÍ TOKY 2022

31. května - 1. června 2022 (přesunutý termín z listopadu 2021)
Hradec Králové, hotel Černigov

Registrace propagačních aktivit

Zde objednávejte propagační aktivity na konferenci:

  • prezentační panel, roll-up za 2 420 Kč (2 000 Kč + DPH 21%). Možnost zapůjčení panelu.
  • stánek (1m² plochy) za 4 235 Kč (3 500 Kč + DPH 21%). Platba až po konferenci, dle skutečnosti.
  • inzerce ve sborníku - A5 za 2 420 Kč (2 000 Kč + DPH 21%), A4 za 4 235 Kč (3 500 Kč + DPH 21%).
  • distribuce reklamních materiálů v konferenčních taškách 1 815 Kč (1 500 Kč + DPH 21%). Pouze pro firmy účastnící se konference.
Inzerci ve sborníku můžete objednat pouze do 1.4.2022.

Organizace

Fakturační adresa
Zkopírovat z fakturační adresy
Korespondenční adresa

Kontaktní osoba

Propagační aktivity

Prezentace na propagačních panelech
Prezentace na ploše v předsálí konference
Platba předem: X.XXX Kč
Cena je uvedena včetně DPH
Doplatek: X.XXX Kč
Cena je uvedena včetně DPH

Účastí na konferenci dává každý vystavovatel souhlas s pořizováním fotografií a obrazových záznamů vystavovaných prezentací a případných osob, podílejících se na vystavování. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., může bezplatně použít tyto fotografie a obrazové záznamy v materiálech týkajících se této konference (reportáže, webové stránky apod.) nebo k propagaci dalších ročníků konference.


Informace k platbě


Do 14-ti dnů obdržíte elektronicky na mail kontaktní osoby zálohovou fakturu k úhradě poplatku za propagační aktivitu s výjimkou stánku - prezentace na ploše v předsálí konference, která bude fakturována až po skončení konference podle skutečně zabrané plochy. Po úhradě této zálohové faktury obdržíte daňový doklad na uvedenou fakturační adresu. Pokud by se tak nestalo, kontaktujte prosím naši účtárnu na tel. čísle 257 110 280. Platbu prosím provádějte až po přijetí zálohové faktury. Pokud nebude uhrazena zálohová faktura v termínu splatnosti, bude příslušná registrace považována za stornovanou.


Děkujeme hlavním partnerům konference, kterými jsou SMP CZ a.s. a Metrostav a.s.,
dále partnerům POHL cz, a.s., PORR a.s., ZEPRIS s.r.o. a VCES a.s., Svaz vodního hospodářství ČR a státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry, Lesy České republiky, a také Aquatis a.s., DHI a.s., Sweco Hydroprojekt a.s..

Velké díky patří i mediálním partnerům, kterými jsou Vodní hospodářství, spol. s r.o., KONSTRUKCE Media, s.r.o., Informační centrum ČKAIT s. r. o. (časopis Stavebnictví) a Vodohospodářské stavby.

Bez spoluúčasti partnerů by organizace tak velké akce byla obtížná.

Příští ročník konference se bude konat ve dnech 21. – 22. 11. 2023.
Těšíme se na vás!

Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Hlavní partneři konference
SMP CZ a.s.
METROSTAV a.s.
Partneři konference
POHL cz
SVH
VCES a.s.
PORR
Zepris
Mediální partneři
Vodní Hospodářství
Časopis Konstrukce
Vodohospodářské Stavby
Časopis Stavebnictví

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní e-mail: kvt@vrv.cz
Tato stránka nevyužívá cookies pro reklamní, propagační ani sledovací účely.