Konference Vodní toky 2023

21. - 22. listopad 2023
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Registrace účastníků

V jednom formuláři lze registrovat více účastníků společně, bude pro ně vystavena společná zálohová faktura.

V ceně vložného je zahrnut vstup na konferenci, elektronický sborník, materiály, coffee break a stravné (oběd) první den konference včetně večerního rautu. Cena nezahrnuje ubytování, které si zajišťují účastníci samostatně.

Vložné činí 5203 Kč (4300 Kč + 21% DPH).
Zlevněné vložné pro samosprávu, důchodce a studenty činí 3642 Kč (3010 Kč + 21% DPH). 

Organizace

Pokud Vaše organizace nemá IČ, případně DIČ, vepište do daných kolonek 'nemáme'.

Fakturační adresa
Zkopírovat z fakturační adresy
Korespondenční adresa
Cena za účastníka

Zpracovatel přihlášky

Oprávnění k poskytnutí osobních údajů přihlašovaných

Bez udělení tohoto souhlasu nelze registrovat účastníky dále.
Zaškrtnutím tohoto políčka uděluje přihlašovaná osoba pořadateli Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 47116901 (dále jen pořadatel), jakožto správci osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje obsažené v registračním formuláři budou uchovávány zabezpečeným způsobem a budou využity výhradně pro vnitřní potřebu pořadatele v souvislosti s přípravou a pořádáním konference a nebudou poskytnuty třetím osobám. Případné fotografie a obrazové záznamy pořízené pořadatelem během konference budou použity pořadatelem výhradně pro propagaci konference Vodní toky.

Zkopírovat ze zpracovatele

Účastník

Cena celkem: X.XXX Kč
Cena je uvedena včetně DPH
Celkem Xx účastník á X Kč včetně DPH
Celkem Xx sborník á 363 Kč včetně DPH
 

Účastí na konferenci dává každý návštěvník souhlas s pořizováním fotografií a obrazových záznamů své osoby, které Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. může bezplatně použít v materiálech týkajících se této konference (reportáže, webové stránky apod.) nebo k propagaci dalších ročníků konference.

V ceně konference je zahrnut vstup na konferenci, sborník, materiály, občerstvení a stravné první den konference včetně večerního rautu a občerstvení druhý den konference.

Informace k platbě účastnického poplatku

Do 14-ti dnů obdržíte elektronicky na mail zpracovatele přihlášky zálohovou fakturu k úhradě účastnického poplatku za konferenci, popř. za objednaný sborník. Po úhradě této zálohové faktury obdržíte daňový doklad na uvedenou fakturační adresu. Pokud by se tak nestalo, kontaktujte prosím naši účtárnu na tel. čísle 257 110 280. Platbu prosím provádějte až po přijetí zálohové faktury.

Pokud nebude uhrazena zálohová faktura v termínu splatnosti, bude příslušná registrace považována za stornovanou.

Hlavní organizátoři konference
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Spolupracující organizace
Generální partner
SMP
Hlavní partneři
Metrostav
POHL
Partneři konference
Aquatis
DHI
Sweco
VCES a.s.
Hawle
Zepris
Aquasys
Mediální partneři
stavebniserver.com
Vodní Hospodářství
Časopis Stavebnictví
Moderní Obec

smalllogo Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Kontaktní e-mail: kvt@vrv.cz
Tato stránka nevyužívá cookies pro reklamní, propagační ani sledovací účely.Ročníky: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017